Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Новини от АССП

09-10-2019
Актуални моменти в ДДС облагането през 2019 г.

Уважаеми дами и господа,

АССП Ви кани на семинар, на който ще бъдат разгледани следните:

„Мотивация и/или стрес. Актуални тенденции на пазара на труда в България. Ефективни решения по проблеми свързани със задържане на персонала, повишаване на удовлетвореността и оптимизиране на представянето на служителите”.
  • Скритите „конфликти“ в актуалните мотивационни политики в България;
  • Какво ни прави апатични и стресирани в работата – тиранията на „средното“;
  • Типология на мотивационните фактори в работата;
  • Практики за развитие на благоприятната мотивираща среда.
Водещ лектор: Росен Йорданов - психолог по организационна и трудова психология.

„Актуални моменти в ДДС облагането през 2019 г”.
  • Нови моменти, свързани с регистрацията по ЗДДС;
  • Актуална данъчна практика при неподаване на заявление за регистрация в срок;
  • Актуална данъчна практика при неправилно данъчно третиране на доставките в контекста на правото на данъчен кредит на получателя;
  • Годишни (декемврийски) корекции на данъчен кредит – прилагане на чл.73, чл.79а и чл.79б от ЗДДС;
  • Актуална данъчна практика, свързана с облагането на личното ползване на фирмени активи;
  • Дискусия с участниците.
Водещ лектор: Калина Златанова (данъчен консултант по ДДС).

Пълна програма тук Програма семинар
Изтеглете и изпратете: Заявка за участие

Дата и час: 28 ноември 2019 г. от 09:30 ч.
Регистрация: 09:00 ч.

Място за провеждане:
гр. София, Зала „Витоша 2” непосредствена близост до http://m.vitoshaparkhotel.com/bg/

Цени за членове на АССП: 59 лв. на участник.
Цени за външни участници: 119 лв. на участник.

Записвания и плащане до: 25.11.2019 г. или до изчерпване на местата в залата.

Таксата се превежда на следната:
Банкова сметка:
Банка: ОББ АД - клон Света София
BIC UBBSBGSF
IBAN BG59UBBS80021022217012

Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия
Tel.: +359 2 980 27 05
Mob.: +359 886 777 099
E-mail: office@apac-bg.org
www.apac-bg.org

За повече подробности, моля, обърнете се към Главния секретар на асоциацията - г-жа Весела Динева.

10 причини за твоето членство в АССПНовини и събития

начало нагоре
  (C) 2003 - 2020, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия