Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Членове на АССП

"Прима Интелект" ЕООД, гр. София

"Прима Интелект" ЕООД, гр. София ЕИК: 175374600

Адрес за кореспонденция:

гр. София 1309, бул."Инж. Иван Иванов" 39, ет.2, ап.27

Лице за контакт: Десислава Тортопова

GSM: +359 888 268 128

E-mail: office@primabg.net

Website: www.primabg.net

Година на създаване: 2007 г.

От 2007 година счетоводна къща „Прима Интелект” извършва услуги, съобразени с най–новите изисквания на нормативната база, урежда съответната стопанска дейност и с всички изисквания в областта на счетоводство, данъци и осигуряване. Предлага гъвкави и индивидуални решения за всеки клиент. Фирмата притежава опит в счетоводството на много сфери на стопанския живот – производство, външна и вътрешна търговия, ресторантьорство, туризъм, транспорт, строителство, реклама, информационни услуги, консултантски услуги, сдружения с идеална цел (фондации, асоциации), свободни професии.

Работни езици: български и английски.

През 2017 г. "Прима Интелект" ЕООД е сертифицирана по ISO 27001 за информационна сигурност.Новини и събития
Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП
повече
Счетоводната общност подаде искане за удължаване на сроковете данъчните декларации във връзка с пандемията COVID-19
повече
Покана за заседание на УС на АССП на 14.02.2020 г.
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2020, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия