Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Членове на АССП

"Гревилея" ЕООД, гр. София

"Гревилея" ЕООД, гр. София ЕИК: 131261615

Адрес за кореспонденция: гр. София,

бул. "Александър Малинов" 85, ет. 5, офис 14 

Лице за контакт: Борил Гребеничарски

Телефон: +359 2 807 4880           

GSM: +359 889 009 000

E-mail: boril@grevileya.com

Website: www.grevileya.com

Година на създаване: 2004 г.

Основна дейност на дружеството е счетоводни услуги и данъчни консултации. Клиентите на "Гревилея" ЕООД, около 120 български и чужди компании, са от различни бизнес сфери. Изградено е взаимно доверие със своите клиенти благодарение на коректното си отношение към тях и поддържане на високо качество на услугите. Основна цел е непрекъснато подобряване дейността във всички аспекти.

Сфера на обслужване:

• Текущо и качествено счетоводно отчитане
• Формиране и контрол на себестойността
• Управление на активите и пасивите
• Разработване и поддържане в актуално състояние на счетоводна политика
• Изготвяне на индивидуален сметкоплан на предприятието
• Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети в съответствие с МСФО и НСФОМСП
• Изготвяне на ведомости за работни заплати
• Данъчно планиране, Данъчна защита, Данъчни консултации, Трудово - правни консултации, Консултации по социално осигуряване, Консултации по прилагане на СИДДО
• Обезпечаване на одит на финансовите отчети
• Дю дилиджънсНовини и събития
Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП
повече
Счетоводната общност подаде искане за удължаване на сроковете данъчните декларации във връзка с пандемията COVID-19
повече
Покана за заседание на УС на АССП на 14.02.2020 г.
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2020, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия